Názov projektu: Koncepčný rámec kybernetickej bezpečnosti v podnikovom manažmente

Číslo projektu: I-17-109-00

Vedúci projektu: Ing. František Korček (FPM)

Spoluriešitelia: Ing. Vladimír Bolek, PhD. (FPM EU), Ing. Kristína Baculáková, PhD.

Doba riešenia: 1. 3. 2017 - 31. 12. 2017

Názov projektu: Rozmanitosť ekonomického rastu v členských štátoch EÚ – príčiny a okolnosti

Číslo projektu: I-17-107-00

Vedúci projektu: Ing. Jana Krátka, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Bc. Marcel Čas, Ing. Andrea Čambalíková, PhD. (FMP EU), Ing. Natália Hlavová, PhD., Mgr. Michaela Čiefová

Doba riešenia: 1. 3. 2017 - 31. 12. 2017

Názov projektu: Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR

Číslo projektu: I-16-105-00

Vedúci projektu: Ing. Natália Hlavová

Spoluriešitelia: Mgr. Juraj Ondriaš, Ing. Katarína Kadvanová, Ing. Michaela Královičová (OF EU), Ing. Michaela Mináriková (FHI EU)

Doba riešenia: 4. 4. 2016 – 31. 12. 2016

Názov projektu: Vybrané otázky ozbrojeného konfliktu

Číslo: I-14-114-00

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Dorota Harakaľová, Ing. Nina Galanská

Doba riešenia: 1. 3. 2014 - 31. 12. 2014

Názov projektu: Vzájomné vzťahové prepojenie hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja: kauzálna typológia indikátorov trvalo udržateľného rozvoja

Číslo: 2319213

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Fodorová, PhD. (Ing. Michal Ščepán, PhD.)

Spoluriešitelia: Fodorová Veronika, Ing., PhD., Holzerová Petra, Ing.

Doba riešenia: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012