Názov projektu: Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí          

Číslo: 029EU-4/2016           

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD(FAJ)

Zástupca zodp. riešiteľa: doc. PhDr. Daniela Breveníková, PhD. 

Spoluriešiteľka z FMV: Mgr. Michaela Čiefová (od roku 2017)

Doba riešenia: 2016 – 2018

Názov projektu: Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia                                      

Číslo: 015EU-4/2018           

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Zástupca zodpovedného        

riešiteľa: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., Mgr. Samuel Goda, PhD., doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M 

Doba riešenia: január 2018 – december 2020

Názov projektu: Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej ekonomike

Číslo: 009EU-4/2013

Vedúci projektu: Ing. Martin Grančay, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Ing. Nóra Szikorová, PhD.

Doba riešenia: 1.1.2013 – 31.12.2014 

Názov projektu: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou

Číslo: 012UK-4/2011

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. René Pawera, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Janka Kottulová, Mgr. Katarína Rentková, Mgr. Zuzana Berešová, Ing. Eva Jančíková, PhD., Ing. Beáta Lipková, PhD., Billý Ľubomír, Ing., Cséfalvayová Katarína, Ing.

Doba riešenia: 2011 – 2013 

Názov projektu: Medzinárodná bezpečnosť – vysokoškolská učebnica

Číslo: 3/3188/05

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. René Pawera, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Greguš, CSc., PhDr. Peter Weiss, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007 

Názov projektu: Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov

Číslo: 017EU-4/2015

Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

Zástupca vedúceho projektu: Ing. Leonid Raneta, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Ing. Jana Drutarovská, PhD., Ing. Ľubica Harakaľová, PhD., Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31.12. 2016