Názov projektu: Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism/Spolupráca Vyšehradskej skupiny v rámci EÚ: spochybnenie nárastu euroskepticizmu

Číslo projektu: Vyšehradský fond  ID 22020387

Vedúci riešiteľ: Prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Zástupca vedúceho riešiteľa: doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

Spoluriešitelia: Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M., PhDr. Peter Csanyi, PhD.

Členovia konzorcia: University of Economics in Katowice, Poland, Mendel University in Brno, Czech Republic, National University of Public Service, Hungary, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Doba riešenia: 1. 10. 2020 – 31. 10. 2022

Názov projektu: Krajiny strednej a východnej Európy v Európe – jadro alebo periféria?

Číslo projektu: zmluva 19. 2. 2019

Vedúci/koordinátor projektu: Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

Zástupca vedúceho projektu: Ing. Ľubica Harakaľová, PhD.

Spoluriešitelia z FMV: PhDr. Peter Csanyi, PhD.,  Mgr. Juraj Ondriaš, PhD., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

Členovia konzorcia: EUBA, Latvian Institute of International Affairs (Lotyšsko), University North Varazdin (Chorvátsko), Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE)

Zadávateľ: China–CEE Institute, Budapesť (Maďarsko, pracovisko Chinese Academy of Social Sciences/Čínskej akadémie sociálnych vied, Peking, ČĽR)

Doba riešenia: 19. 2. 2019 - 30. 7. 2019

Názov projektu: Ako Slovensko vníma Iniciatívu Pás a cesta a spoluprácu Číny a krajín strednej a východnej Európy

Číslo projektu: zmluva 27. 2. 2019

Vedúci projektu: Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

Spoluriešitelia: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD., PhDr. František Škvrnda, PhD., Ing. Mikuláš Černota, PhD., Mgr. Juraj Ondriaš, PhD., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof., Mgr. Martin Karas, Ing. Adam Cibuľa

Členovia konzorcia: EUBA,  China–CEE Institute, Budapesť (Maďarsko, pracovisko Chinese Academy of Social Sciences/Čínskej akadémie sociálnych vied, Peking, ČĽR)

Doba riešenia: 20. 2. 2019 – 15. 4. 2019 

Názov projektu: Globální konflikty a lokální souvislosti

Číslo projektu: Strategie AV21

Vedúci projektu: doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD., Akadémia vied ČR

Spoluriešitelia z FMV od novembra 2017: Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M, Mgr. Juraj Ondriaš, PhD., Ing. Mikuláš Černota, PhD., PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof., Dr. habil.. Ing. Eva Jančíková, PhD., Ing. Kristína Baculáková, PhD., Mgr. Martin Karas, Ing. Katarína Hovorková, Ing. Janka Zvončeková, Ing. Kristína Krupová (od 9/2018), Ing. Andrej Zrak (od 9/2018)

Doba riešenia: 2016 – 2020, FMV od 10. 11. 2017

Názov projektu: Vypracovanie inovatívnych postupov prevozu osôb a batožín v turistických autobusoch na už existujúcich turistických trasách

Číslo projektu: 23. 9. 2016                                     

Zodpovedný riešiteľ:  doc. Oľga Veryjevna Kaurova, PhD.Ruská štátna sociálna univerzita, Moskva                              

Spoluriešitelia z FMV: Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Ľubica Harakaľová, PhD., Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

Doba riešenia: 23. 9. 2016 - 31. 12. 2016

Názov projektu: Žiť energeticko-efektívne

Číslo projektu: 23. 9. 2016

Zodpovedný riešiteľ: doc. Marina Viktorovna Vinogradova, PhD., Ruská štátna sociálna univerzita, Moskva

Spoluriešitelia z FMV: Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Ľubica Harakaľová, PhD., Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

Doba riešenia: 23. 9. 2016 - 31. 12. 2016

Názov projektu: Zvýšenie kvality finančného manažmentu organizácií ako nástroj zabezpečenia efektivity ich činnosti

Číslo projektu: 23. 9. 2016                                    

Zodpovedný riešiteľ: doc. Alexander Nikolajevič Maloletko, PhD., Ruská štátna sociálna univerzita, Moskva

Spoluriešitelia z FMV: Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Ľubica Harakaľová, PhD., Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

Doba riešenia: 23. 9. 2016 - 31. 12. 2016

Názov projektu: Vzťahy krajín V4 a Číny

Číslo projektu: Vyšehradsky fond 60900008

Vedúci projektu: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD., MSc.                  

Doba riešenia:  2010 - 2017, na FMV v roku 2016

Názov projektu: Climate change and migration: Knowledge law and policy and theory

Číslo projektu: COST IS 1101

Vedúci projektu:                   

Spoluriešitelia: Ing. Mikuláš Černota, PhD, (2013 – 2016), Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD. (2013 – 2016)

Doba riešenia: 2011 – 2016

Názov projektu:  Environmentálna diplomacia a geopolitika

Environmental Diplomacy and Geopolitics                     

Číslo projektu: Horizont 2020 (Twinning) EDGE No. 692413

Vedúca projektu: 

Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.

Spoluriešitelia:

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Mikuláš Černota, PhD, doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.,  PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PhDr. Simona Chuguryan, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Leonid Raneta, PhD. (od 1. 9. 2016), Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD. (od 1. 9. 2016), Ing. Ivana Dancáková (od 1. 11. 2016), Mgr. Ing. Dorota Harakaľová, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Natália Hlavová (od 1. 11. 2016), Ing. Eva Jančíková, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Barbora Janubová (od 1. 11. 2016), Mgr. Tetyana Zubro, PhD. (od 1. 11. 2016), Mgr. Michaela Čiefová (od 1. 9. 2017), Ing. Michal Držka (od 1. 9. 2017), Ing. Boris Dziura, PhD. (od 1. 9. 2017), Mgr. Michal Klenka (od 1. 9. 2017), Ing. Klaudia Karelová (od 1. 9. 2017), JUDr. Milan Lajčiak (od 1. 9. 2017), Mgr. Liudmila Surma (od 1. 9. 2017), Ing. Adam Cibuľa (od 1. 9. 2017), Mgr. Martin Karas (od 1. 9. 2017), Mgr. Markéta Mackuľaková (od 1. 9. 2017), Ing. Kristína Baculáková, PhD. (od 1. 9. 2017),  Mgr. Denys Braga (od 1. 9. 2017), Ing. Marianna Dudášová (od 1. 9. 2017),  PhDr. Gilbert Futó, PhD. (od 1. 9. 2017), doc. Milan Kurucz, CSc. (od 1. 9. 2017), Mgr. Juraj Ondriaš, PhD. (od 1. 9. 2017)

Členovia konzorcia: Institut d´études politiques de Paris, Université de Liège

Doba riešenia: 2016 – 2019

Názov projektu:                    Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne

Číslo projektu:                      Vyšehradsky fond 61450021

Vedúci projektu:                    Doc. PhDr. Marta Zagoršeková, CSc.                      

Spoluriešitelia:                      JUDr. Klaudia Hraníková Pyteľová, PhD., Ing. Nina Galanská,  Ing. Zuzana Krkošková, Ing.                                                            Marianna Dudášová (2016 – 2019), Ing. Ivana Dancáková (2016 – 2019), Ing. Kristína Krupová                                                      (september 2018 – 2019)

Doba riešenia:                       marec 2015 – 2019