Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom na Slovensku si Vám dovoľujeme oznámiť, že sa v dňoch 3. a 4. 12. 2020 uskutoční 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, a to online formou cez Microsoft Teams.

 

 

Zborník z konferencie vydáme, preto Vás prosíme o zaslanie príspevkov do 20. novembra 2020 na e-mail: . 

Registrácia: https://prem.li/Pi9

Pozvánka

Invitation

Šablóna pre autorov

Template

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Zborník/Proceedings

 

S pozdravom

Organizačný výbor