Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019,"  ktorá sa bude konať v dňoch 31. mája až 1. júna 2019 vo Virte.

Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava have the honour to invite you to 18th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2019, which will take place from May 31st to June 1st 2019 in Virt.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 je indexovaný vo WOSe, rovnomenné zborníky z ročníkov 2016, 2017, 2018 boli odoslané do WOSu a takisto bude odoslaný na indexáciu aj zborník z roku 2019.

Conference proceedings will be submitted for evaluation to Web of Science. Conference proceedings from 2015 are indexed in WoS, conference proceedings from 2016, 2017, 2018 were sent for evaluation to WoS.

Pozvánka/Invitation

Šablóna pre autorov

Template

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Registrácia/Registration: https://bit.ly/2HpDY7i

Zborník / Proceedings