V piatok 11. 11. 2016 sa na pôde FMV EU v Bratislave konala konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc., významného odborníka na medzinárodné právo.

Zborník z konferencie 

 

20161111 101009