Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala 9. novembra 2016 workshop s vysoko aktuálnou témou Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe

 

S úvodnými vstupmi do diskusie vystúpili doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD., MA, doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., Mgr. Michaela Čiefová, Ing. Marianna Dudášová a Ing. Nina Galanská.

V bohatej diskusii rezonovali témy ako napríklad migračná politika Európskej únie, kríza multikulturalizmu v procese globálnej migrácie do Európskej únie, jazyková kompetencia a jazyková politika v migračnom aspekte, nemecká migračná politika a migračná politika krajín V4. 

 Zborník z workshopu