14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015,"   Virt 29. - 30. máj 2015. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2015 bol zaregistrovaný v databáze Web of Science/Proceedings of the International scientific conference 2015 were adopted into the database Web of Science.

 

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | ALMANACH/АЛЬМАНАХPOZVÁNKA/INVITATION