13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014"

Virt, 23. - 24. máj 2014

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION