13. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2012: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 7. december 2012. 

Zborník Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) bol zaregistrovaný v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conference held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) were adopted into the database Web of Knowledge.

ZBORNÍK / PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION

 

Fotogaléria