11. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012"

Bratislava, 30. máj 2012

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION