12. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2011: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 1. - 2. december 2011

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION