10. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011"

Bratislava, 31. máj 2011

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION