Loading page...

Contact Info

VLKOVÁ, Eva, Mgr.
VLKOVÁ, Eva, Mgr.
Deans office
referentka pre vedu, výskum a sociálne záležitosti študentov
E4.06
+421 2 6729 5456
...

Articles 34

Article
Voľby do Akademického senátu FMV
Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita?
Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita?
Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky/International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics
Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky/International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics
International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics
Fakultné a medzifakultné kolo ŠVOČ 2019
Journal of Comparative Politics
Journal of Comparative Politics
Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019/Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2019
Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019/Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2019
ŠVOČ
Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2018/Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018
Medzinárodné vzťahy 2018: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky
Medzinárodné vzťahy 2018: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.