Loading page...

Contact Info

ŠKVRNDA, František, doc. PhDr., CSc.
ŠKVRNDA, František, doc. PhDr., CSc.
Department of International Political Relations
docent
D4.31
+421 2 6729 5431
...
Skvrnda_CV.pdf

Konzultačné hodiny:
Streda 13:30 - 14:45

Diplomový seminár:
Štvrtok 15:15 - 16:45

Vyučované predmety v AR 2018/2019

Letný semester:  Medzinárodné vzťahy politické I a II

Zimný semester: Medzinárodná bezpečnosť v 21. storočí

Skvrnda_PC.pdf
SKVRNDA_VV.pdf

Výskumné zameranie je:

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.