Loading page...

Contact Info

KURUCZ, Milan, doc., CSc.
KURUCZ, Milan, doc., CSc.
Department of International Political Relations
docent
D4.35
+421 2 6729 5435
...

Konzultačné hodiny:
Štvrtok 11:00 - 12:30

Diplomový seminár:
Pondelok 15:15 - 16:45

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: -

Zimný semester: Medzinárodné organizácie a ich orgány (moio)

                              Medzinárodné vzťahy politické II (mvp2)

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.