Loading page...

Contact Info

JANČOVIČ Peter Ing.
JANČOVIČ Peter Ing.
Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy
interný doktorand
E4.25
02/6729 5475
...
JANOVICV.pdf

Konzultačné hodiny:

Streda: 11,00 - 12,30

Oblasť výskumu:
  • Ekonomika rozvojových štátov
  • Hospodársky vývoj krajín Latinskej Ameriky
  • Medzinárodný pohyb osôb a kapitálu
  • Európska únia

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.