Loading page...

Contact Info

JANČÍKOVÁ, Eva, Dr. habil Ing., PhD.
JANČÍKOVÁ, Eva, Dr. habil Ing., PhD.
Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy
docentka
E4.10
+421 2 6729 5460
...
CVJancikovaEva201.pdf

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 13,30 - 15,00

Streda: 11,00 - 12,30

                                   

Vyučované predmety

  • Medzinárodný obchodné financovanie v slovenskom a anglickom jazyku 
  • Bankovníctvo v Európskej únii v anglickom jazyku
  • Medzinárodné finančné inštitúcie v anglickom jazyku
PublikaninnosEJ.pdf

Oblasť výskumu:

 -          Medzinárodné obchodné financovanie

-          Exportne a importné financovanie

-          Európska menová únia

-          Financovanie dodávateľských reťazcov

-          Medzinárodné financie

VEGA projekty

Názov projektu: Migračná politika Európskej únie
Číslo: 1/0802/08
- Spoluriešiteľka
Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

 

KEGA projekty

Názov projektu: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou
Číslo: 012UK-4/2011
- Spoluriešiteľka
Doba riešenia: 2011 – 2013

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.