Loading page...

Contact Info

GREŠŠ, Martin, doc. Ing., PhD.
GREŠŠ, Martin, doc. Ing., PhD.
Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy
docent
E4.13
+421 2 6729 5463
...
Gress_CV_E.pdf

Konzultačné hodiny:

Streda: 10,00 – 11,00

Štvrtok: 10,00 – 11,00

Streda: 9,00 - 10,00 seminár záverečných prác

 • V minulosti vyučované predmety (2001 – 2017):

  • Medzinárodné hospodárske vzťahy
  • Svetová ekonomika – aj v anglickom jazyku
  • Európska únia
  • Medzinárodné organizácie – aj v anglickom jazyku
  • Ropa vo svetovom hospodárstve
  • Ekonomika rozvojových štátov
  • Zdroje vo svetovej ekonomike – aj v anglickom jazyku
  • Medzinárodný obchod – v anglickom jazyku

  V súčasnosti vyučované predmety (AR 2017/2018):

  • Ekonomika rozvojových štátov
  • Svetová ekonomika – aj v anglickom jazyku
  • Aplikácia teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov – v anglickom jazyku
Gress_publikacnacinnost.pdf

Oblasť výskumu:

-          Svetová ekonomika

-          Populácia

-          Medzinárodný obchod

 

Zapojenie do projektov:

VEGA:

1. Fenomén čínskych investícií a potenciál ich využitia pre národné ekonomiky

Spoluriešiteľ / zodpovedný riešiteľ

1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

 

2. Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti

Zástupca zodpovedného riešiteľa

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

3. Štyri slobody pohybu v Európskej únii

Spoluriešiteľ

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

4. Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve

Spoluriešiteľ

1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

5. Migračná politika Európskej únie

Spoluriešiteľ

1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

6. Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu

Zástupca zodpovedného riešiteľa / zodpovedný riešiteľ

1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

 

7. Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii

Spoluriešiteľ

1.1.2004 – 31.12.2006

8. Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005)

Spoluriešiteľ

1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

9. Možnosti využitia proexportnej politiky v ekonomike Slovenska

Spoluriešiteľ

1. 1. 2000 – 31. 12. 2002

KEGA:

1. Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov

Spoluriešiteľ

1.1.2015 – 31.12.2016

2. Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej ekonomike

Spoluriešiteľ

1.1.2013-31.12.2014

Medzinárodný vyšehradský fond:

1. Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi V4 a Južnou Kóreou

Zodpovedný riešiteľ

1. 1. 2015 - 29. 2. 2016

 

 

 

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.