Loading page...

Contact Info

DUDÁŠ, Tomáš, doc. Ing., PhD.
DUDÁŠ, Tomáš, doc. Ing., PhD.
Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy
docent
D4.16
+421 2 6729 5416
+421 2 6729 5112
...
DUDASCVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

Streda: 09,00 – 10,30

Štvrtok: 12,00 - 13,30

Výučované predmety

  • Svetová ekonomika
  • Foreign Direct Investments in the World Economy 
  • USA in the World Economy
  • Economy of Southeast Asia
DUDASpublikanacinnost.pdf

Oblasť výskumu:

 

- Priame zahraničné investície

- Národná konkurencieschopnosť

- Čínska ekonomika

- Vývoj svetového hospodárstva

 

VEGA projekty

Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti
Číslo: 1/1326/12
- spoluriešiteľ
Doba riešenia:1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 Názov projektu: Štyri slobody pohybu v Európskej únii
Číslo: 1/0911/11
- Zástupca zodpovedného riešiteľa
Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Názov projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve
Číslo: 1/0862/08
- Spoluriešiteľ.
Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Názov projektu: Migračná politika Európskej únie
Číslo: 1/0802/08
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Názov projektu: Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu
Číslo: 1/3773/06
- Spoluriešiteľ
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Názov projektu: Miesto ekonomiky SR v EÚ a vzťahy s tretími štátmi (osobitne RF a SNŠ)
Číslo: 1/2546/05
- Spoluriešiteľ
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Názov úlohy: Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005)
Číslo projektu: 1/8195/01
- Spoluriešiteľ
Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

 

Zahraničné projekty

Názov projektu: Quo vadis Európa?
Číslo: NIL-II-009
Spoluriešiteľ
Doba riešenia: 26.5.2009-31.7.2010

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.