Loading page...

Contact Info

CSÉFALVAYOVÁ, Katarína, Ing., PhD.
CSÉFALVAYOVÁ, Katarína, Ing., PhD.
Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy
odborná asistentka
E4.12
+421 2 6729 5462
...

Rodičovská dovolenka

VEGA projekty

Názov projektu: Štyri slobody pohybu v Európskej únii
Číslo: 1/0911/11
- Spoluriešiteľka
Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

 

MVP projekty

Názov projektu: Postavenie imigrantov v Slovenskej republike
Číslo: 2319211
- Spoluriešiteľka
Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Názov projektu: Voľný pohyb pracovných síl a jeho dopady na jednotlivé ekonomiky Európskeho hospodárskeho priestoru
Číslo: 2319212
- Spoluriešiteľka
Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.