Loading page...

Contact Info

BROCKOVÁ, Katarína, Dr.habil. JUDr. Ing., LL.M PhD.
BROCKOVÁ, Katarína, Dr.habil. JUDr. Ing., LL.M PhD.
Department of International Law
docentka
D4.07
+421 2 6729 5407
...
BROCKOVACVSJ.pdf

Konzultačné hodiny:

Utorok: 9,15 - 10,45

Streda: 11,30 - 13,00

Seminár záverečných prác:

Utorok: 10,45-12,15

Vyučované predmety

-          Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch i.

-          Medzinárodné ekonomické právo ii.

BROCKOVAPC.pdf
Brockova_VV.pdf

Oblasť výskumu:

-      Aktuálne otázky medzinárodného práva,

-      Aktuálne otázky medzinárodného ekonomického práva - právo WTO (ochrana životného prostredia vs. pravidlá multilaterálneho obchodu, dumping, dotácie, postavenie Číny v rámci WTO), medzinárodné investičné právo (medzinárodná         investičná arbitráž, pravidlá EÚ pre medzinárodné investície)

Articles 0

Article
This user has no articles.

Blogs 0

Title
This user has no blogs.

Connections

This user has no current connections.