Milí študenti, práve je otvorená výzva na štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a štúdium mimo Európy bez grantu na akademický rok 2021/2022 v slovenskej aj anglickej verzii. 

Deadline na prihlásenie je do 19.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. marca 2021.

Všetky informácie:

v slovenskom jazyku:

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

 v anglickom jazyku:

https://euba.sk/en/student/student-news/2088-call-for-study-stay-outside-europe-in-academic-year-2021-2022

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.