Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom na Slovensku si Vám dovoľujeme oznámiť, že sa v dňoch 3. a 4. 12. 2020 uskutoční 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, a to online formou cez Microsoft Teams.

 

 

Zborník z konferencie vydáme, preto Vás prosíme o zaslanie príspevkov do 20. novembra 2020 na e-mail: . 

Registrácia: https://prem.li/Pi9

Pozvánka

Invitation

Šablóna pre autorov

Template

Licenčná zmluva/Licence Agreement

Zborník/Proceedings

 

S pozdravom

Organizačný výbor

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.