Vážení autori,

oznamujeme Vám, že sa bude dňa 17. 9. 2020  od 9,00 hod. konať medzinárodná vedecká konferencia  mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020 online formou cez Microsoft Teams.

Z uvedených dôvodov Vás prosíme, aby ste nahlásili Váš záujem o vystúpenie na e-mail: v termíne do 3. 9. 2020.

 

Program a časový rozpis vystupujúcich zverejníme do 14. 9. 2020.

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že zborník sa nachádza na webovej stránke FMV:

https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2020/virt_2020_1.pdf

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Eva Vlková

Ing. Zuzana Beňová

za organizačný výbor

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.