Ekonomická univerzita v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentom záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok.

Ubytovanie bude možné vzhľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu a dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení iba vo vybraných študentských domovoch a to iba na jednu noc za cenu 12 Eur/noc.

Ubytovanie bude možné poskytnúť len na základe objednávky, zaslanej elektronicky minimálne 5 dní pred požadovaným termínom ubytovania!

V objednávke je potrebné vyplniť všetky údaje a odoslať na e-mail:

  • (pre bratislavské študentské domovy),
  • (pre košický študentský domov).

Potvrdenie rezervácie ubytovania s podrobnými informáciami a podmienkami ubytovania Vám budú do 48 hodín zaslané e-mailom.

Objednávka ubytovania počas štátnic

Ďalšie infomácie tu

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.