Uvádzame rámcové termíny v upravenom harmonograme akademického roka 2019/2020, predovšetkým to platí pre štátne skúšky, v prípade ktorých oznámime včas aj ich formu.

Zmeny v harmonograme ešte môžu nastať v závislosti od vývoja pandemickej situácie. 

 

Dôležité zmeny a termíny v harmonograme akademického roka 2019/2020 na Fakulte medzinárodných vzťahov pre 1. a 2. stupeň štúdia

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.