Loading page...

 Študentom 1.- 5. ročníka EU BA ponúkame možnosť zvoliť si v ZS akademického roka 2018/2019 výberový predmet MENŠINY, MARGINALIZOVANÉ SKUPINY A POLITIKY ROVNOSTI VO VYŠEHRADSKOM REGIÓNE I. Výučba prebieha V STREDU v čase 18:35 - 20:00 v miestnosti A6.06.

Kredity za tento kurz plnohodnotne nahradia kredity iného výberového predmetu nasledujúceho semestra, príp. v akademickom roku 2019/2020. Špecifikom kurzu je, že jednotlivé témy každý týždeň prednáša iný odborník z prostredia V4.
Výhodou pre účastníkov kurzu je, že majú v súčasnosti k dispozícii učebnicu v elektronickej podobe. Na záver kurzu podľa želania účastníkov plánujeme návštevu významnej inštitúcie
v regióne V4
spojenú s odbornou prednáškou.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 26.9.2018. Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku projektu  Ing. Kristínu Krupovú (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Tešíme sa na Vašu účasť! :)