Loading page...

Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti dodatočnú výzvu na 3. kolo výberových konaní na ERASMUS + na letný semester kad. rok 2018/2019. Výzva sa týka iba letného semestra.

 Využite možnosť prihlásiť sa na Erasmus pobyt v letnom semestri tohto akademického roka, výzva na prihlasovanie je predĺžená do 21. seprembra do 12:00 hod.

Študenti sa musia prihlásiť cez systém studyabroad. Všetky dokumenty je potrebné odovzdať do 21.9.2018 emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a v tlačenej podobe osobne (alebo do priečinka na Sekretariáte dekana) prodekanovi pre zahraničné vzťahy (Kristína Baculáková). 

Termín ústneho pohovoru bude zverejnený.

Zásady a inštrukcie na prihlásenie 

Zoznam voľných univerzít pre mobilitu