Po prvých medzifakultných kolách ŠVOČ za účasti 2 fakúlt v roku 2016 (FPVaMV UMB v Banskej Bystrici a FMV EU v Bratislave), keď sa súťaž konala v Bratislave a 4 fakúlt v roku 2017 (FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, FMV EU v Bratislave, FSV UCM v Trnave a FF UKF v Nitre), súťaž sa uskutočnila v Banskej Bystrici, sa v roku 2018 podarilo zorganizovať 1. ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ na FSV UCM v Trnave. Za FMV EU v Bratislave súťažili prví traja študenti zo slovenskej sekcie ŠVOČ. 

 

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3. 5. 2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník  celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk – Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.     

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., (TnUAD Trenčín), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., (FPV a MV UMB Banská Bystrica), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., (FSV UCM Trnava), PhDr. Miroslav Fečko, PhD., (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU Bratislava) rozhodla o nasledovnom umiestnení:   

  1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, školiteľ: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
  2. miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB) Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy, školiteľ: Mgr. Milan Šuplata, PhD.
  3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) Extrémizmus v nových médiách, školiteľ: PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

Víťazom gratulujeme a už sa tešíme na ďalší ročník fakultného a aj celoslovenského kola ŠVOČ.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.