Loading page...

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave Vás pozýva zúčastniť sa ďalšieho ročníka fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré sa uskutoční 19. 4. 2018. Prihlášky treba odovzdať do 23. 2. 2018 a práce do 4. 4. 2018. 

Bližšie informácie a pokyny sú na: https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc/pravidla-pre-svoc

Informácie sa nachádzajú na webovej stránke FMV → Veda a výskum → ŠVOČ → Pravidlá ŠVOČ, resp. Vám budú poskytnuté na Referáte vedy, výskumu a sociálnych záležitostí (Mgr. Eva Vlková), č. dv. E4.06, tel. 02/6729 5456, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Víťazi fakultného kola sa zúčastnia medzifakultného kola ŠVOČ, ktoré sa bude tento rok konať 3. mája 2018 na Fakulte sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.