Loading page...

Slovenské bezpečnostné fórum, ktoré každoročne organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave a Euroatlantické centrum, patrí medzi hlavné platformy diskusie o národnej a medzinárodnej politike a bezpečnosti. Do druhej dekády svojej existencie vstúpilo v partnerstve aj s FMV EUBA.

Na pôde tohtoročného SBF 2017 sa v panelovej diskusii venovalo problematike posilnenia bezpečnosti občanov Európy s dôrazom na úlohu EÚ, NATO a OBSE, ďalej pripravovanej novej Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky ale aj úlohe vzdelávania v oblasti bezpečnosti. Viac informácii nájdete na http://sbf.eac.sk/