Loading page...

Vážení študenti,

radi by sme Vás informovali, že je otvorená výzva k výberovému konaniu Erazmus+ / zahraničné praktické stáže pre akademický semester 2017/18 (stáž je možné absolvovať v období november 2017 – október 2018, pričom stáž musí byť minimálne v trvaní 2 mesiacov).

Podmienky k prihláseniu sa do výberového konania:

  1. Registrácia: Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o stáž, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ , musia tam mať vytvorenú prihlášku na stáž 2017/2018 a nahraté všetky potrebné dokumenty. Prihlášku je potrebné v systéme aj odoslať, inak bude považovaná za neplatnú a nebude možné ju zaradiť do výberového konania.
  2. Odovzdanie: Vytlačenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať, a to buď:

- na dekanáte E4.20 do priečinku (K. Hraníková Pyteľová),

- alebo priamo v kancelárii E4.24.

       3.    Deadline: 25.  októbra 2017 (streda) do 13,00h.

 

UPOZORNENIE: študenti tretieho a piateho ročníka sa môžu uchádzať o nomináciu na praktickú stáž len v období, keď budú mať oficiálne status študenta (do okamihu zloženia štátnych záverečných skúšok), a teda v zásade iba v priebehu semestra – po tomto termíne majú možnosť sa uchádzať o absolventskú stáž, ale výzva bude otvorená až začiatkom roka 2018.

 

Základné informácie k praktickým stážam nájdete tu http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---prakticke-staze

Ponuku pracovných stáži nájdete tu https://erasmusintern.org/

Zoznam povolených hostiteľských krajín nájdete tu http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/Zoznam-povolen--ch-hostite--sk--ch-kraj--n-13589.pdf

Výberové konanie bude písomné - Komisia FMV bude vyberať uchádzačov na základe dokumentov vložených do studyabroad.sk.

Výsledky budú zverejnené 30.októbra 2017.