Uchádzačom o štúdium dávame do pozornosti aktualizáciu informácií o prijímacom konaní:

 

Prihlášku na I. stupeň štúdia podávate iba elektronicky 

najneskôr do 19. apríla 2021.

 

Ďalšie informácie nájdete tu: Všeobecné informácie o prijímacom konaní

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.