Loading page...

Od 7.1.2019 bude prebiehať plánovaná výmena okien na fakulte na „E bloku“. V tomto období bude dekanát fakulty pracovať v provizórnych priestoroch v knižnici FMV, takže tam nájdete všetky služby, ktoré potrebujete. Ďakujeme za strpenie počas rekonštrukčných prác, vrátime sa do lepších kancelárií.