ZUBRO, Tetyana, Mgr., PhD.

105003 - Department of International Political Relations

Assistant Professor Vice-Dean for Education
Room E4.28
Email
Phone +421267295478
Curriculum vitae:
cv_zubroTetyana.pdf
Consultation hours:

Pondelok 17:00 - 17:45

Diplomový seminár:

Štvrtok 13:00 - 13:45

Teaching activities:

Vyučované predmety v AR 2019/2020

Letný semester: Medzinárodná politika (mpol)

Zimný semester: Politické systémy krajín postsovietskeho priestoru (poskpop)

Scientific research activity:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

Publishing activity:

Prehľad publikačnej činnosti