HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.

105004 - Department of International Law

Assistant Professor prodekanka pre zahraničné vzťahy
Room D4.07
Email
Phone +421267295407
Curriculum vitae:
cv_pytelovaKlaudia.pdf
Consultation hours:

Pondelok 13:30 – 15:00

Štvrtok 11:00 – 12:30

Seminár záverečných prác:

Streda 09:00 – 10:30

Teaching activities:

Vyučované predmety

  • Medzinárodné právo verejné I.
  • Medzinárodné právo verejné II.
  • Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch I.
  • Medzinárodné trestné súdnictvo (v AJ)
Scientific research activity:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

 

Oblasť výskumu

  • Medzinárodné trestné súdnictvo, tranzitívna spravodlivosť
  • Ochrana ľudských a humanitárnych práv počas ozbrojených konfliktov
  • Medzinárodné menové a finančné právo
  • Postavenie štátu ako základného subjektu mpv
  • Medzinárodné inštitucionálne právo
Publishing activity:

Prehľad publikačnej činnosti