BROCKOVÁ, Katarína, Dr.habil. JUDr. Ing., LL.M PhD.

105004 - Department of International Law

Associate Professor vedúca Katedry medzinárodného práva
Room D4.07
Email
Phone +421267295407
Curriculum vitae:
cv_brockovaKatarina.pdf
Consultation hours:

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Streda: 13,30 - 15,00

Štvrtok: 09,00 - 12,00

Seminár záverečných prác:

Streda: 13,30 - 15,00

Teaching activities:

Vyučované predmety

  • Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch I.
  • Medzinárodné ekonomické právo II.
Scientific research activity:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

 

Oblasť výskumu:

  • Aktuálne otázky medzinárodného práva,
  • Aktuálne otázky medzinárodného ekonomického práva - právo WTO (ochrana životného prostredia vs. pravidlá multilaterálneho obchodu, dumping, dotácie, postavenie Číny v rámci WTO), medzinárodné investičné právo (medzinárodná investičná arbitráž, pravidlá EÚ pre medzinárodné investície)
Publishing activity:

Prehľad publikačnej činnosti