BOCKOVÁ, Lucia, JUDr., PhD.

105004 - Department of International Law

Assistant Professor
Room D4.08
Email
Phone +421267295408
Curriculum vitae:
cv_bockovaLucia.pdf
Consultation hours:

Konzultačné hodiny:

Utorok: 13,30 - 15,00 

Seminár záverečných prác:

Streda: 09,00 - 10,30

Teaching activities:

Právo Európskej únie

Scientific research activity:

Prehľad vedeckovýskumnej činnosti

Publishing activity:

Prehľad publikačnej činnosti