JANUBOVÁ Barbora, Dipl. Ing., PhD.

105002 - Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy

Assistant Professor
Room D4.36
Email
Phone +421267295436
Curriculum vitae:
cv_janubovaBarbora.pdf
Consultation hours:

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9,15 - 10,45

Utorok: 9,15 - 10,45

Seminár k záverečnej práci:

Utorok: 11,00 - 12,30

Teaching activities:
 • Svetová ekonomika - semináre
Scientific research activity:

Oblasť výskumu

 • Príjmová nerovnosť/ Income inequality
 • Udržateľný rast/Sustainable growth
 • Latinská Amerika a Karibik/Latin America and Caribbean
 • Ekonomická diplomacia/Economic Diplomacy

 

Projekty

VEGA projekty

Názov projektu: Islamský faktor vo svetovej ekonomike

 • číslo: 1/0490/19
 • spoluriešiteľ

 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov

Názov projektu: Kultúrna diplomacia a mäkká moc v kontexte ekonomických záujmov štátov

 • číslo: I-19-101-00
 • spoluriešiteľ

 

Názov projektu: Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie 

 • číslo: I-20-102-00
 • spoluriešiteľ
Publishing activity:

Prehľad publikačnej činnosti