Konferencie v roku 2017:

♦♦♦

16. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

"Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov" 

9. - 10. júna 2017

VIRT - Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave

↓FOTOGALÉRIA↓

 

▼▼▼

MODELOVÁ KONFERENCIA FMV

Študenti 5. ročníka FMV tento rok organizujú už 10. ročník Modelovej konferencie, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2017

↓FOTOGALÉRIA↓

Organizačný výbor konferencie:

 X. ročníka Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zúčastnili aj študenti 4.ročníka študijného programu Hospodárska diplomacia / predmet MVP1:

...aj naši piataci a diplomanti - Matej SVRČEK a Tomáš SALÍNI :-)

ĎAKUJEME !

▼▼▼

♦ Konferencia BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017 ♦

Členovia KMPV sa na našej sesterskej Fakulte medzinárodných politických vzťahov v Banskej Bystrici

zúčastnili X. ročníka konferencie UMB-BF2017

Konferencia sa konala pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a za účasti štátneho tajomníka MZVaEZ SR - Lukáša PARÍZEKA a 

pod záštitou Ministra obrany SR a za účasti štátneho tajomníka MO SR - Róberta ONDREJČÁKA.

↓FOTOGALÉRIA↓

 

▼▼▼

♦ Medzinárodná vedecká konferencia "Filozofia a Kultúra" ♦

Konferencia sa konala dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea pani docentky PhDr. Marty ZÁGORŠEKOVEJ, CSc.

 

 ↓FOTOGALÉRIA↓

 

▲▲▲

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.