♦♦♦ 

DVOJTÝŽDŇOVÝ INTENZÍVNY KURZ ČÍNŠTINY

sa uskutoční v dňoch 10.07. - 21.07.2017 v priestoroch Konfúciovho Inštitútu v Bratislave 

Cena pre zamestnancov a doktorandov Fakulty medzinárodných vzťahov = 60€!

 

♦♦♦ 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ FMV

v stredu dňa 03.05.2017 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo medzi-univerzitné kolo ŠVOČ 2017. 

ŠVOČ sa zúčastnilo spolu 9 študentov - z Ekonomickej univerzity v Bratislave,

z Univerzity Mateja Bela , z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

20170503 151420

20170503 151511

20170503 151808

Medziuniverzitného kola v BB sa za KMPV zúčastnil pán prof. ČECH Ľ. Výsledky: fakultné kolo – Bc. Daša Židuliaková 3. miesto,

 a medzifakultné kolo na UMB v BB -  Bc. Daša Židuliaková 2. miesto.

20170503 151924

 

Za skvelú reprezentáciu našej fakulty ďakujeme a blahoželáme!

♦♦♦ 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ FMV

v stredu dňa 26.4.2017

študenti KMPV/FMV úspešne absolvovali

Fakultné kolo "ŠVOČ" na EU_BA

ŠVOČ FMV 2017

 Za KMPV svoje práce obhájili: Židuliaková Dáša - 3.miesto (vedúci práce - doc. PhDr.Ľubomír ČECH,CSc. - mimoriadny profesor), Dominika Gábliková a Martin Ševčík (vedúci práce - Ing.Ladislav ČERI, PhD.). 

ŠVOČ ŠTUD

ŠVOČ KOM

••• 

EXKURZIA S VÝKLADOM

vo štvrtok dňa 27.4.2017

pedagógovia KMPV PhDr. Viera ŠTEFANCOVÁ, PhD. a Ing. Ladislav ČERI, PhD. zorganizovali a spolu so študentmi FMV sa zúčastnili prehliadky Grassalkovichovho paláca

Palácom sprevádzala riaditeľka sekretariátu vedúceho Kancelárie prezidenta SR Mgr.Ing. Eva IVANOVÁ

 ••• 

Club Diplomatique Touristique

za účasti KMPV

v nedeľu dňa 26.3.2017

uskutočnili výstup na horu "SKALNATÁ" 704 m.n.m.

 

•••

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.