Načítavam stránku...

Hodnotenie ARRA

V priesume nezávislej Akademickej a ratingovej agentúry hodnotiacom kvalitatívnu úroveň slovenských fakúlt a univerzít sa Fakulta medzinárodných vzťahoch dlhodobo umiesťuje na popredných priečkach medzi slovenskými fakultami v odbore. V aktuálnom rebríčku za rok 2014 sa FMV umiestnila na 6. mieste, pričom v indikátoroch kvality vzdelávania a záujmu o štúdium fakulta dominuje.


Výška miezd absolventov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sú mzdy absolventov FMV 2. najvyššie spomedzi všetkých absolventov ekonomických fakúlt na Slovensku. Z iných skupín majú vyššie mzdy iba absolventi 3 fakúlt zameraných na informačné technológie.


Zamestnanosť absolventov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je nezamestnanosť absolventov FMV jedna z najnižších na Slovensku, podľa posledných aktualizovaných údajov na úrovni 1 percenta. Podľa informácií ARRA mali absolventi FMV za roky 2010-2012 tretiu najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku, t.j. 0,41%


Žiadanosť absolventov na trhu práce

Podľa prieskumu portálu Profesia mali v roku 2011 absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave spomedzi všetkých fakúlt vysokých škôl na Slovensku tretiu najvyššiu šancu po skončení štúdia sa úspešne zamestnať.


Mobility študentov

Podľa informácií portálu vs.iedu.sk zriadenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je mobilita študentov FMV 4. najvyššia na Slovensku. Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov za akademický rok 2009/10 bol podiel študentov vyslaných v rámci akademickej mobility na študijný pobyt do zahraničia 12%. V roku 2012 už však tento podiel presiahol 17%


Interné hodnotenie kvality

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave je vypracovaný komplexný systém monitorovania kvality, ktorý zahŕňa pravidelné hospitácie vyučovaných predmetov, ich hodnotenia, SWOT analýzy a študentské dotazníky prostredníctvom AIS.

KNIŽNICA FMV ponúka pre svojich zamestnancov a študentov denného štúdia:

Na prezenčné a absenčné štúdium knihy z oblasti:

 • Právo
 • Diplomacia
 • Politika
 • Medzinárodné hospodárske vzťahy
 • Medzinárodné politické vzťahy
 • Ekonómia, atď.

 

Prezenčne časopisy:

 • Ekonomický časopis
 • Ekonomické rozhľady
 • Medzinárodné vzťahy, atď.

 

Otváracie hodiny knižnice počas akademického roka

Pondelok 09:00 - 11:00 13:00 - 14:30
Utorok Zatvorené
Streda 09:00 - 11:00 13:00 - 14:00
Štvrtok Zatvorené 13:00 - 15:00
Piatok Zatvorené

 

O Z N A M: 

Počas letných prázdnin bude Knižnica FMV EUBA     Z A T V O R E N Á.

V NEODKLADNEJ ZÁLEŽITOSTI PROSÍM KONTAKTUJTE:

Oľga Stropkovičová, knihovníčka

Kancelária E 4.09, kl. 5459

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

  

Na Vašu návštevu v knižnici FMV (A4.04) sa teší knihovníčka Oľga Stropkovičová. 

ADAŠKOVÁ Daša, PhDr. PhD.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.20  |  Klapka: 5420  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BACULÁKOVÁ Kristína, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.25  |  Klapka: 5475  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BALCOVÁ Renáta, Mgr.

referentka pre doktorandské štúdium a sociálne záležitosti študentov Miestnosť: E4.27  |  Klapka: 5477  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BENICKÁ Janka, prof. Mgr. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.37  |  Klapka: 5437  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BITTMANNOVÁ Bianka, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.11  |  Klapka: 5461  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BOCKOVÁ Lucia, JUDr. PhD.

Katedra medzinárodného práva Miestnosť: D4.08  |  Klapka: 5408  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BOROŠOVÁ Lucia, PhDr. PhD.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.20  |  Klapka: 5420  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BRAGA Denys, Mgr.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.11  |  Klapka: 5461  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BROCKOVÁ Katarína, JUDr. Ing. PhD.

Katedra medzinárodného práva Miestnosť: D4.07  |  Klapka: 5407  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BRÚDEROVÁ Eva

sekretárka Katedry medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.28  |  Klapka: 5428  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

CHUGURYAN Simona, PhDr. PhD.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.21  |  Klapka: 5421  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

CSÉFALVAYOVÁ Katarína, Ing. PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy Miestnosť: E4.12  |  Klapka: 5462  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ČAS Marcel, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.15  |  Klapka: 5465  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ČECH Ľubomír, doc. PhDr. CSc. - mim. prof.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium Miestnosť: D4.27  |  Klapka: 5427  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ČERNOTA Mikuláš, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.26  |  Klapka: 5476  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

DANCÁKOVÁ Ivana, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.32  |  Klapka: 5432  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

DOLNÁ Ľudmila, PhDr. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.36  |  Klapka: 5436  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

DRUTAROVSKÁ Jana, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.36  |  Klapka: 5436  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

DUDÁŠ Tomáš, doc. Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.16  |  Klapka: 5416  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

DUDÁŠOVÁ Marianna, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.37  |  Klapka: 5437  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

DZIURA Boris, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.15  |  Klapka: 5465  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

FRANKOVIČOVÁ Tatiana, Ing.

študijná referentka Miestnosť: E4.29  |  Klapka: 5479  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

GALANSKÁ Nina, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.25  |  Klapka: 5475  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

GODA Samuel, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.29  |  Klapka: 5429  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

GREŠŠ Martin, doc. Ing. PhD. - mim. prof.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.13  |  Klapka: 5463  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

HARAKAĽOVÁ Dorota, Ing. Mgr.

Katedra medzinárodného práva Miestnosť: D4.32  |  Klapka: 5432  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

HARAKAĽOVÁ Ľubica, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.10  |  Klapka: 5410  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

HAVSHYNSKYY Vladyslav, Mgr.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.35  |  Klapka: 5435  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

HLAVOVÁ Natália, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.11  |  Klapka: 5461  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

JANČÍKOVÁ Eva, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.10  |  Klapka: 5460  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

JANUBOVÁ Barbora, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.11  |  Klapka: 5461  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

KADVANOVÁ Katarína, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.25  |  Klapka: 5475  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

KRKOŠKOVÁ Zuzana, Ing.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.22  |  Klapka: 5422  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

KUCHARČÍK Rudolf, PhDr. PhD.

prodekan pre vzdelávanie Miestnosť: E4.28  |  Klapka: 5478  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

KUNYCHKA Mykhaylo, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.14  |  Klapka: 5464  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

LIPKOVÁ Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing. CSc.

dekanka, vedúca Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.19  |  Klapka: 5469  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MATTOŠ Boris, Mgr. PhD.

prorektor EU pre medzinárodné vzťahy Miestnosť: E3.24  |  Klapka: 5374  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MRÁZ Stanislav, prof. JUDr. CSc.

Katedra medzinárodného práva Miestnosť: D4.06  |  Klapka: 5406  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

NOVÁKOVÁ Emília, Ing.

tajomníčka fakulty Miestnosť: E4.23  |  Klapka: 5473  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ONDRIAŠ Juraj, Mgr.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.22  |  Klapka: 5422  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PYTEĽOVÁ Klaudia, JUDr. PhD.

Katedra medzinárodného práva Miestnosť: D4.07  |  Klapka: 5407  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

RANETA Leonid, Ing. PhD.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: E4.16  |  Klapka: 5466  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SMRTNÍKOVÁ Marta, Bc.

študijná referentka Miestnosť: E4.07  |  Klapka: 5457  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

SORBY Karol, prof. PhDr. DrSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.24  |  Klapka: 5424  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

STROPKOVIČOVÁ Oľga

Knižnica FMV Miestnosť: A4.09  |  Klapka: 5459, 5683  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ŠIMNOVÁ Lucia

sekretárka dekanky Miestnosť: E4.20  |  Klapka: 5470  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ŠKVRNDA František, doc. PhDr. CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.31  |  Klapka: 5431  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

VALAČAI Peter, Ing.

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Miestnosť: D4.35  |  Klapka: 5435  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

VLKOVÁ Eva, Mgr.

referentka pre vedu a výskum Miestnosť: E4.06  |  Klapka: 5456  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

WINKLER Martin, JUDr. Ing. PhD.

Katedra medzinárodného práva Miestnosť: D4.08  |  Klapka: 5408  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ZÁGORŠEKOVÁ Marta, doc. PhDr. CSc.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.30  |  Klapka: 5430  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ZUBRO Tetyana, Mgr. PhD.

Katedra medzinárodných politických vzťahov Miestnosť: D4.23  |  Klapka: 5423  |   Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zamestnanci dekanátu

Lucia ŠIMNOVÁ

sekretárka dekanky

Miestnosť:E4.20

Tel.: 02 – 6729 5470, fax: 02 – 6729 5148

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

tajomníčka fakulty

Miestnosť:E4.23

Tel.: 02 – 6729 5473, fax: 02 – 6729 5112

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oľga STROPKOVIČOVÁ

Knižnica FMV EU

Miestnosť:A4.04

Tel.: 02 - 6729 5683, 02 - 6729 5459

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Študijné oddelenie

PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.

prodekan pre pedagogickú prácu

Miestnosť: E4.28

Tel.: 02 – 6729 5478

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Tatiana FRANKOVIČOVÁ

referentka pre študijné záležitosti

Miestnosť: E4.29

Tel.: 02 – 6729 5479

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bc. Marta SMRTNÍKOVÁ

referentka pre študijné záležitosti

Miestnosť: E4.07

Tel.: 02 – 6729 5457

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny študijného oddelenia platné od 1.2.2016:

Pondelok: 13:00 - 14:30

Utorok: nestránkový deň

Streda: 9:00 - 11:30 13:00 - 14:30

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 9:00 - 11:30


Úradné hodiny študijného oddelenia platné počas letných prázdnin:

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: nestránkový deň

Streda: 9:00 - 12:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

 

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. - mim. prof.

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Miestnosť: D4.27

Tel.: 02 - 6729 5427

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Renata BALCOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium a sociálne záležitosti študentov

Miestnosť: E4.27

Tel.: 02 – 6729 5477

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Eva VLKOVÁ

referentka pre vedu a výskum 

Miestnosť:E4.06

Tel.: 02 - 67295456

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Úradné hodiny referentky pre doktorandské štúdium

Pondelok: 10:00 - 12:00

Streda: 9:00 - 11:00

Štvrtok: 13:00 - 15:00

 

Referát pre zahraničné vzťahy

Ing. Katarína CSÉFALVAYOVÁ, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

Miestnosť: E4.12

Tel.: 02 – 6729 5462

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Akademický senát FMV EU je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FMV volia v priamych voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS FMV volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FMV EU je štvorročné, študentskej časti AS FMV EU dvojročné.

 

Členmi Akademického senátu FMV EU v Bratislave sú:

PREDSEDNÍČKA AS FMV EU:

 • doc. Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD.
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU v Bratislave

 

PODPREDSEDOVIA AS FMV EU:

 • PhDr. Gilbert FUTÓ, PhD.
  zástupca zamestnaneckej časti FMV EU v Bratislave
 • Mgr. Michal KLENKA
  zástupca študentskej obce FMV EU v Bratislave

 

TAJOMNÍK AS FMV EU:

 • doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD. - mim. prof.
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU v Bratislave

 

ČLENOVIA AS FMV EU:

 • Mgr. Renáta BALCOVÁ
  referentka pre doktorandské štúdium
 • doc. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, LL.M, PhD.
  Katedra medzinárodného práva FMV EU v Bratislave
 • prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.
  Katedra medzinárodného práva FMV EU v Bratislave
 • Ing. Leonid RANETA, PhD.
  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU v Bratislave
 • Bc. Natália NOVÁKOVÁ
  zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave
 • Matúš BÁTOVSKÝ
  zástupca študentskej obce FMV EU v Bratislave
 • Kristína VASEKOVÁ
  zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave

 

DOKUMENTY

Rokovací poriadok Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu FMV EU v Bratislave

Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave

 

Zápisnice zo zasadnutí a správy o činnosti AS FMV

 

 

Členmi Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Predsedom VR FMV EU je dekan, ktorý na základe príslušných predpisov členov VR FMV vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FMV EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

dekan FMV EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

FMV EU v Bratislave

Mgr. Samuel Goda, PhD. 

prodekan pre rozvoj  FMV EU v Bratislave

doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

FMV EU v Bratislave

doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.

FMV EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

1. prodekanka, prodekanka pre vedu, výskum a DŠ FMV EU v Bratislave

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

FMV EU v Bratislave

JUDr. Klaudia Hraníková Pyteľová, PhD. 

prodekanka pre zahraničné vzťahy FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

FMV EU v Bratislave

Mgr. Tetyana Zubro, PhD.

FMV EU v Bratislave

 

Externí členovia Vedeckej rady

J. E. Ing. Oľga Algayerová, MBA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. Dr. Attila Fábián, PhD.

dekan Ekonomickej fakulty Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarská republika

Ing. Ivan Korčok

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. Mgr. Branislav Kováčik, PhD.

dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

 

Kolégium dekana je poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia sú podľa čl. 14, ods. 10 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave dekan, prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, predseda AS FMV EU, zástupca odborov, zástupca Študentského parlamentu FMV EU a ďalší podľa rozhodnutia dekana.

 

Členmi kolégia dekana FMV EU v Bratislave sú: 

 • PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.
  dekan
 • Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.
  I. prodekanka a prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, vedúca Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
 • Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.
  prodekanka pre pedagogickú prácu
 • JUDr. Klaudia HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, PhD.
  prodekanka pre zahraničné vzťahy
 • Mgr. Samuel GODA, PhD.
  prodekan pre rozvoj fakulty
 • Ing. Emília NOVÁKOVÁ
  tajomníčka fakulty
 • doc. Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD.
  predsedníčka Akademického senátu
 • doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. mim. prof.
  vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov
 • prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.
  vedúci Katedry medzinárodného práva
 • Ing. Leonid RANETA, PhD.
  zástupca odborov
 • Kristína VASEKOVÁ
  predsedníčka Študentského parlamentu FMV EU 
PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.k

PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: E4.19

tel.: 02/67 295 470

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

miestnosť: D4.39

tel.: 02/67 295 440

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie 

miestnosť: E4.28

tel.: 02/67 295 478

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

  

  

 20180306 133643
 

Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

miestnosť: E4.24

tel.: 02/67 295 474

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

Mgr. Samuel GODA, PhD.

Mgr. Samuel GODA, PhD.

prodekan pre rozvoj

miestnosť: E4.21

tel.: 02/67 295 471

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: E4.23

tel.: 02/67 295 473

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.