Vážení študenti,
 

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na stáž (1-mesačnú /alebo 2 až 3 mesačnú, ktorá je vyhradená pre najúspešnejších kandidátov) na ústredí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v AR 2024/25. Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenených 10 nominácií a 1 náhradnícke miesto.

 

 

Podmienky stáže v ústredí MZVaEZ SR:

  • stáž môže absolvovať len študent denného vysokoškolského štúdia druhého stupňa vzdelávania,
  • stáž môže absolvovať len občan SR,
  • stáž je minimálne 1-mesačná a maximálne 3-mesačná v priebehu príslušného akademického roka.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 14. 06. 2024 /piatok/ (do 12.00 hod.).

Uchádzač o stáž /študent FMV 2. stupňa štúdia AR 2024/25 (!) – v aktuálnom akademickom roku 2023/24 ide o 3. ročník Bc-1. stupňa štúdia, a to len za predpokladu odoslania prihlášky a zápisu na 2. stupeň štúdia na FMV, a samozrejme 1. ročník Ing., a následne na základe zápisu do 2. ročníka Ing. - 2. stupňa štúdia/ posiela elektronicky (emailom na  ) nasledovné dokumenty:

  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku,
  • motivačný list v slovenskom jazyku s dôrazom na odborné zameranie študenta ako i dostatočným zdôvodnením záujmu o stáž s uvedením max. 2 preferovaných odborov a preferovaných mesiacov výkonu stáže,
  • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka - úroveň B2,
  • vyplnený a podpísaný osobný dotazník (v prílohe). 240424-osobny-dotaznik-ziadatela-o-staz.pdf

Termín osobných pohovorov, ktoré sa uskutočnia online – cez MS Teams, zatiaľ nie je stanovený - upresníme po ukončení výzvy.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.