Vo štvrtok 9. mája 2024 sa uskutočnilo celoslovenské medzifakultné kolo ŠVOČ. Tento ročník hostila Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave a zúčastnilo sa ho 11 súťažiacich zo 6 univerzít.

FMV reprezentovali víťazi fakultného kola ŠVOČ Bc. Martin Bruška (5. roč.) s témou Dezinformácie ako nástroj medzinárodnej politiky a ich dopad na verejnú mienku Slovenskej republiky a Lukáš Chudý (3. roč.) s témou Stratégia modrého oceánu.

Nesmierne nás teší, že FMV opäť, aj tento rok, obhájila jednu z prvých troch priečok na celoslovenskom medzifakultnom kole ŠVOČ. Druhé miesto obsadil Lukáš Chudý s prácou Stratégia modrého oceánu. Touto cestou mu srdečne blahoželáme a obom našim súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu fakulty.

1715276124441.jpg        1715276124423.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.