Dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšiu diskusiu fakultného Centra pre globálnu politickú ekonómiu, tentokrát k téme 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ: Napreduje slovenská ekonomika v konvergencii v rámci Európskej únie?

napreduje slovenská ekonomika v konvergencii v rámci európskej únie 3

Po 20 rokoch členstva Slovenska v Európskej únii ostávajú ekonomické rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi výrazné v mnohých oblastiach a slovenská ekonomika v mnohom zaostáva za priemernými ukazovateľmi Únie.

Naplnili sa očakávania ekonomickej konvergencie spred 20 rokov? Ako prispelo členstvo v EÚ rozvoju slovenskej ekonomiky (úloha obchodu, investícií, prístupu na finančné trhy, migrácie, inštitucionálnych zmien)? Čo môžeme očakávať od nadchádzajúcich rokov slovenského členstva v Európskej únii? Sú výsledky konvergencie odlišné na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni? Aké ukazovatele máme sledovať pri hodnotení konvergencie? Ako sa počas členstva v Únii vyvíjali ukazovatele nerovností na Slovensku?

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.