Novovzniknuté Centrum globálnej politickej ekonómie pri Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave Vás srdečne pozýva na diskusiu "Klimatická diplomacia - jej možnosti a limity v riešení klimatickej krízy".

klimatická diplomacia jej možnosti a limity v riešení klimatickej krízy 2

Cieľom podujatia je prediskutovať medzinárodné aspekty riešenia klimatickej krízy a nevyhnutnosti systémových zmien pre odvrátenie kolapsu podmienok existencie spoločnosti. Nedostatočný pokrok v realizácii medzinárodných dohôd a záväzkov, alebo dokonca ich neplnenie, predovšetkým v kľúčovej otázke znižovania emisie skleníkových plynov,  približuje podľa vedeckých poznatkov svet k bodu, keď  sa negatívne dôsledky globálneho otepľovania stanú nezvratnými.

To samozrejme oprávnene nastoľuje otázku, prečo medzinárodná spolupráca, a teda aj klimatická diplomacia, nie je dostatočne efektívna? Prečo štáty prijímajú skôr minimalistické záväzky týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov a často len váhavo pristupujú k ich plneniu? Je v tejto situácii opodstatnené pokračovať v konferenciách účastníkov (COP) a neslúžia tieto len zakrývanie nedostatočnej aktivity štátov? Čo ukázala COP 28 v Dubaji? Do týchto procesov vstupujú aj ekonomické a sociálne nerovnosti medzi krajinami a z nich vyplývajúce rozpory medzi tzv. Globálnym severom a Juhom. Nakoľko sú tieto geopolitické faktory závažné v riešení klimatickej krízy a ak sú významné, existuje možnosť ich eliminovania?

Prečo eviromentálne, odborové a ďalšie mimovládne organizácie na národnej a transnárodnej úrovni nedokážu vytvárať výraznejšiu protiváhu vplyvu korporácií na medzinárodné rokovania o klimatickej zmene? Ako je možné zvýšiť účinnosť tlaku na vlády a korporácie s cieľom uskutočnenia systémových zmien v záujme  záchrany podmienok pre  existenciu ľudskej spoločnosti v súlade so sociálnou spravodlivosťou na národnej a medzinárodnej úrovni?       

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.