Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmuspraktickú stáž v akademickom roku 2023/24 (stáž je možné absolvovať v období od 16.02.2024-30.06.2024).

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenených 6 nominácií a neobmedzený počet náhradníkov. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov FMV EUBA na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+ /nájdete v prílohe/.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 15. 02. 2024 /štvrtok/ (do 12.00 hod.).

Uchádzač o praktickú stáž posiela elektronicky (emailom na ) /predmet emailu treba označiť ako „prihláška na Erasmuspraktickú stáž“/ nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku),
  • informácia o predpokladanej stáži (miesto, náplň práce stážistu, trvanie stáže, prípadne informácia o kontaktnej osobe/“supervisorovi“).

Erasmus+ praktické stáže - Ekonomická univerzita v Bratislave (euba.sk) – odporúčam si v tejto súvislosti prečítať stať o „príprave stážového pobytu“.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.