Vážené študentky a vážení študenti,

dávam Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+ študijnú mobilitu v AR 2023/24.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenených 58 nominácií a neobmedzený počet náhradníkov. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov FMV EUBA na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+ /nájdete v prílohe/.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 15. 02. 2024 /štvrtok/ (do 12.00 hod.). Ústne pohovory sa uskutočnia v piatok 16.02.2024 a v pondelok 19. 02.2024 od 08,30 prezenčne.

Uchádzač o študijnú mobilitu posiela elektronicky (emailom na ) – /predmet emailu treba označiť ako „prihláška na Erasmusštudijnú mobilitu“/ - nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • motivačný list (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • predbežný zoznam predmetov na jednotlivých 3 vybraných zahraničných univerzitách (výber len zo zoznamu univerzít Partnerské inštitúcie a medzinárodné organizácie - Ekonomická univerzita v Bratislave (euba.sk)) - vzor tlačiva „predbežný zoznam predmetov“ nájdete v prílohe tohto emailu.

(je potrebné zdôrazniť, že v tomto kroku je treba si naozaj (!) vybrať 3 univerzity, kde je kompatibilita v predmetoch aspoň na 51% – a teda výber predmetov je kľúčový /výberová komisia v rámci výberového procesu, a následne pri príprave Learning Agreementu ako aj v uznávacom procese/ sa stále posudzuje kompatibilita predmetov).

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa mobility štúdium sa nachádzajú na adrese https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/

 

Viac info a kompletná výzva aj na:

https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov#aktualne-vyzvy

Výzva Erasmus+ štúdium do 15.2.2024

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.