Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie akademickej obce FMV, ktoré sa uskutoční dňa 6.12. 2023o12:30 hod. vo

 

foyer Fakulty medzinárodných vzťahov.

Program:1.Správa očinnosti AS FMV

 

 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.predseda AS FMV

 

Pozvánka

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.